wiedza i doświadczenie

Program Partnerski
VIDEOSPACE Partnership™

Każdorazowo cieszy nas kontakt od nowego Klienta, powołującego się na firmę lub znajomego, który serdecznie polecił mu nas do nowego projektu, bo czuł się bardzo usatysfakcjonowany współpracą z nami 😊. Dlatego dla wszystkich, którzy przekonali się lub chcą się przekonać o jakości naszej pracy, opracowaliśmy Program Partnerski, by współpraca z nami przyniosła jeszcze więcej korzyści.

Program partnerski

Co to oznacza w praktyce?

Polecaj nas! Jeśli Nowy Klient wybierze nas do współpracy na podstawie Twojej rekomendacji i podpisze z nami umowę na realizację wideo, to w prezencie otrzyma darmową konsultację na temat działań video marketingowych w swojej firmie, a do tego przeprowadzimy dla niego kampanię testową w Internecie o wartości 1 000 zł lub bezpłatnie przygotujemy metrykę produkcji i osadzimy jeden spot lub dwa billboardy sponsorskie na platformie transferowej danej stacji TV – w zależności od tego, czy zrealizujemy dla niego film z przeznaczeniem do publikacji w Internecie czy telewizji. Ty również zyskasz i otrzymasz za swoje polecenie wynagrodzenie w wysokości 500 zł. Mało? Jeśli Nowy Klient z nami zostanie i zrealizujemy dla niego kolejne filmy, po każdej kolejnej produkcji Twoje wynagrodzenie będzie zwiększać się każdorazowo o 250 zł. Możesz więc dobić do całkiem niezłej sumy :).

Oczywiście możesz polecić nas kilku, a nawet i kilkuset Klientom naraz. Mamy całe zastępy najlepszych filmowców gotowych do twórczej pracy, więc na to liczymy! Im więcej produkcji, tym więcej zadowolonych Klientów i jeszcze większe obroty naszego VIDEOSPACE’owego bolida.

Także, keep calm and be our Partner 🙂

Karta_Partnera_VIDEOSPACE

Program partnerski

Jak to działa?

 1. Zapoznaj się z Warunkami Programu i Regulaminem.

 2. Dołącz do programu – kliknij tak zatytułowany button poniżej i wypełnij formularz przystąpienia do Programu Partnerskiego.

 3. Dokonaj opłaty za wydanie karty w wysokości 74 zł. Jeśli posiadasz kod rabatowy, wpisz go w odpowiednie pole formularza.

 4. Dostaniesz od nas pocztą Kartę Partnera z datą ważności karty oraz Unikalnym Kodem Partnera Programu.

 5. Musimy zweryfikować, którzy klienci są z Twojego polecenia, dlatego Nowy Klient musi podać Twój Unikalny Kod Partnera Programu za pośrednictwem dedykowanego formularza kontaktowego, który znajduje się pod adresem videospace.pl/nowyklient.

 6. Dla firmy, której nas polecisz, podanie Twojego Kodu zapewnia
  60-minutową profesjonalną, dedykowaną konsultację na temat działań videomarketingowych oraz przeprowadzenie kampanii testowej w Internecie o wartości 1 000 zł lub bezpłatne wypisanie metryki produkcji i osadzenie jednego spotu TV lub dwóch billboardów sponsorskich na platformie transferowej wybranej stacji TV.

 7. Jeśli podpiszemy umowę z firmą, której nas poleciłeś, gwarantujemy Tobie przelew pieniężny w wysokości 500 zł oraz każdorazowo dodatkowe 250 zł za każdą kolejną produkcję, jaką zrealizujemy z tą firmą.

Lubimy fajne i mądre inicjatywy! Przyłączyliśmy się do projektu posadzimy.pl 

Każdy nowy uczestnik Programu Partnerskiego to jedno posadzone drzewo!
Za udział w Programie Partnerskim dostaniesz dedykowany certyfikat potwierdzający to, że działasz dla dobra naszej planety i rozwijasz się razem z nami w sposób zrównoważony. Każdy klient z Twojego polecenia również zostanie szczęśliwym posiadaczem kawałka nowego lasu. 

Drzewa sadzimy zawsze wiosną i jesienią, więcej informacji na temat lokalizacji
i terminu sadzenia znajdziesz na stronie posadzimy.pl. 
Teraz każdy ma szanse spełnić marzenia swoje i naszej Ziemi sadząc swoje drzewo!

Więcej o naszych działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju
możesz przeczytać w sekcji VIDEOSPACE Sustainability™ klikając tutaj

PRZYKŁAD:

Polecasz nas znajomemu, podając mu Kod z Twojej karty i mówiąc, by wpisał go w formularzu kontaktowym na stronie videospace.pl/nowyklient. Jeśli będzie to nasz Nowy Klient, z którym podpiszemy umowę na realizację wideo, wówczas zapewnimy mu benefity z tytułu polecenia związane z doradztwem i przeprowadzeniem kampanii testowej w Internecie lub wykonaniem określonych działań związanych z kampanią reklamową w TV.  Za to na Twoim koncie pojawi się okrągłe 500 zł za polecenie nas Nowemu Klientowi.
Jeśli ten sam Nowy Klient z Twojego polecenia zleci nam kolejne np. 10 filmów, otrzymasz od każdego z nich po 250 zł. A więc jednym  poleceniem zapewniasz sobie dodatkową wypłatę w wysokości 3 000 zł.

Bralibyśmy, a Ty?

Program Partnerski to korzyści dla nas wszystkich. Weź nie czekaj i dołącz już dziś!

filmy promocyjne dla firm cennik, szkolenie video marketing, program partnerski VIDEOSPACE
filmy promocyjne dla firm cennik, szkolenie video marketing, program partnerski VIDEOSPACE
filmy promocyjne dla firm cennik, szkolenie video marketing, program partnerski VIDEOSPACE
filmy promocyjne dla firm cennik, szkolenie video marketing, program partnerski VIDEOSPACE
x

Warunki współpracy

 1. Program Partnerski VIDEOSPACE skierowany jest do osób, które ukończyły 18 lat i na stałe przebywają na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. By zostać członkiem Programu Partnerskiego należy dołączyć do niego poprzez wypełnienie formularza przystąpienia do Programu Partnerskiego i złożenie zamówienia na wydanie Karty Partnera, co wiąże się z zakupem tejże karty za kwotę 74 zł.
 3. Na zakup Karty Partnera można otrzymać rabat kwotowy w przypadku wcześniejszego zakupu e-booka lub udziału w szkoleniu lub warsztacie VIDEOSPACE Academy. Rabat kwotowy można wykorzystać wpisując go w odpowiednie pole w formularzu przystąpienia do Programu Partnerskiego.
 4. Karta Partnera ważna jest 12 miesięcy od daty wydania.
 5. Karta Partnera posiada Unikalny Kod Partnera, który pozwala na identyfikację uczestnika Programu w momencie, gdy zgłosi się do nas Nowy Klient powołujący się na polecenie od danego uczestnika.
 6. Unikalny Kod Partnera należy podać osobie lub firmie, którym poleca się usługi VIDEOSPACE, by mogli wpisać go w odpowiednie pole formularza kontaktowego Nowego Klienta i w ten sposób potwierdzić, że kontaktują się z nami dzięki Twojemu poleceniu.
 7. Formularz kontaktowy dla Nowego Klienta dostępny jest na stronie videospace.pl/nowyklient. Należy podać w nim Kod osoby polecającej, dane firmy oraz wpisać w oknie wiadomości, na jakiego rodzaju produkcje video firma ma zapotrzebowanie.
 8. Członkowi Programu Partnerskiego, na podstawie podpisanej Umowy Partnerskiej, zostanie przyznane wynagrodzenie z tytułu polecenia, w przypadku, gdy:
  – poleci nas Nowemu Klientowi, dla którego zrealizujemy co najmniej jedną produkcję filmową na podstawie podpisanej umowy ramowej,
  – Nowy Klient zgłosi się do nas podając Unikalny Kod Partnera, który otrzymał od uczestnika Programu Partnerskiego i wpisze go w formularzu kontaktowym dla Nowego Klienta.
 9. Nowy Klient to taki, z którym nie współpracowaliśmy wcześniej lub klient, który od co najmniej 24 miesięcy nie kupował usług naszej firmy.
 10. Wynagrodzenie z tytułu polecenia będzie naliczane dopiero po podpisaniu umowy ramowej z Nowym Klientem, któremu nas poleciłeś.
 11. Po podpisaniu umowy ramowej o produkcję video z firmą z Twojego polecenia oraz rozliczeniu pierwszego filmu wypłacimy Tobie wynagrodzenie z tytułu polecenia w wysokości 500 zł brutto.
 12. Jeśli Twoje polecenie zaowocuje stałą współpracą z daną firmą, otrzymasz dodatkowe wynagrodzenie z tytułu polecenia w wysokości 250 zł brutto za każdą kolejną produkcję filmową, którą zrealizujemy dla ww. firmy.
 13. Wynagrodzenie z tytułu Twojego polecenia będzie wypłacane tak długo, jak długo twoja Karta Partnera nie straci ważności.
 14. Upłynięcie terminu ważności Karty Partnera jest równoznaczne z wygaśnięciem Unikalnego Kodu Partnera powiązanego z taką kartą. Tym samym, jeśli będziemy produkować kolejne filmy dla Klienta z Twojego polecenia po terminie, w którym wygasła ważność Kodu, na podstawie którego dany Klient zgłosił się do nas, filmy takie nie będą dłużej brane pod uwagę w Programie i nie będzie wypłacane za nie wynagrodzenie z tytułu polecenia. Wynagrodzenie zostanie wypłacone tylko za te filmy, które zrealizujemy dla tego Klienta w czasie, w którym podany przez niego Kod z Twojej karty będzie aktywny (nie straci swojej ważności).
 15. Wynagrodzenie z tytułu polecenia będzie wypłacane ostatniego dnia kolejnego miesiąca po rozliczeniu projektu, który zrealizowaliśmy dzięki Twojemu poleceniu.
 16. Jeśli polecisz nas swojej firmie, w której lub dla której pracujesz, a firma ta wpisuje się w definicję Nowego Klienta, wówczas nie będziesz mógł z tytułu tego polecenia otrzymać wynagrodzenia dla siebie. Otrzymasz za to dla swojej firmy możliwość darmowej półgodzinnej konsultacji, podczas której przeanalizujemy wskazane potrzeby i przedstawimy w skrócie kroki, jakie należy podjąć, by osiągnąć postawione cele związane z obszarem video.
 17. Jeśli termin twojej Karty minął, możesz zamówić nową Kartę z nowym Unikalnym Kodem Partnera i zarabiać na kolejnych poleceniach dla Nowych Klientów.
 18. W ramach kontynuacji udziału w Programie Partnerskim wynagrodzenie z tytułu polecenia będzie odnosiło się tylko do poleceń Nowych Klientów, podających Twój aktualny Unikalny Kod Partnera powiązany z nową Kartą Partnera, której termin ważności nie został przekroczony.

Aktualizacja 09.09.2022

Przykładowe storyboardy graficzne oraz w formie szkicu